Tuesday, 20 March 2012

Analisis Keputusan Mata Pelajaran Bahasa Malaysia STPM 2011

SMK.BBST
Jumlah Pelajar = 27 orang

Prinsipal
Kertas 1
Kertas 2
Keseluruhan
A
12 (44.4%)
7 (25.9%)
7 (25.9%)
A-
5 (18.5%)
1 (3.7%)
4 (14.8%)
B+
1 (3.7%)
3 (11.1%)
1 (3.7%)
B
3 (11.1%)
2 (7.4%)
3 (11.1%)
B-
0 (0.0%)
4 (14.8%)
3 (11.1%)
C+
3 (11.1%)
0 (0.0%)
4 (14.8%)
C
1 (3.7%)
3 (11.1%)
2 (7.4%)
Jumlah/Peratus Mendapat Prinsipal
25 (92.6%)
20 (74.1%)
24 (88.9%)
C-
1 (3.7%)
7 (25.9%)
2 (7.4%)
D+
0 (0.0%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)
D
0 (0.0%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)
Jumlah Lulus Sebahagian
1 (3.7%)
7 (25.9%)
2 (7.4%)
F
1 (3.7%)
7 (25.9%)
1 (3.7%)

Jumlah Pelajar
27
27
27


Gred Purata  =  2.95

No comments:

Post a Comment