Tuesday, 20 March 2012

Analisis Keputusan Mata Pelajaran Bahasa Malaysia STPM 2011

SMK.BBST
Jumlah Pelajar = 27 orang

Prinsipal
Kertas 1
Kertas 2
Keseluruhan
A
12 (44.4%)
7 (25.9%)
7 (25.9%)
A-
5 (18.5%)
1 (3.7%)
4 (14.8%)
B+
1 (3.7%)
3 (11.1%)
1 (3.7%)
B
3 (11.1%)
2 (7.4%)
3 (11.1%)
B-
0 (0.0%)
4 (14.8%)
3 (11.1%)
C+
3 (11.1%)
0 (0.0%)
4 (14.8%)
C
1 (3.7%)
3 (11.1%)
2 (7.4%)
Jumlah/Peratus Mendapat Prinsipal
25 (92.6%)
20 (74.1%)
24 (88.9%)
C-
1 (3.7%)
7 (25.9%)
2 (7.4%)
D+
0 (0.0%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)
D
0 (0.0%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)
Jumlah Lulus Sebahagian
1 (3.7%)
7 (25.9%)
2 (7.4%)
F
1 (3.7%)
7 (25.9%)
1 (3.7%)

Jumlah Pelajar
27
27
27


Gred Purata  =  2.95

Saturday, 26 February 2011

Keputusan STPM 2010

Jumlah Calon - 36 orang

Peratus lulus (sekurang-kurangnya lulus 1 mata pelajaran) - 31 orang (86.11%)

Lulus 4 Prinsipal - 20 orang (55.55%)

CGPA 3.0 ke atas - 8 orang
CGPA 2.5 - 2.9 - 8 orang
CGPA 2.0 - 2.4 - 10 orang

Jumlah 2.0 ke atas - 26 orang

Kurang daripada 2.0 - 10 orang

Friday, 9 July 2010

Peratus Kelulusan Bahasa Malaysia STPM

2007 - 80% (Prinsipal A - 2 orang)
2008 - 100% (Prinsipal A - 8 orang)
2009 - 100% (Prinsipal A - 4 orang)
2010 - 75.8% (Prinsipal A - 5 orang)
2011 - 88.9% (Prinsipal A - 11 orang)

MAKLUMAT GURU BAHASA MELAYU TINGKATAN 6 2010

Nama Sekolah: SMK. Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang.Nama Guru                                   Kategori      Opsyen    Tarikh Lantikan Pertama  Kelas

1. EN. MOHD KHIR B. KASSIM      DG 52      B.M/ SAS             01. 02. 91         6A1, 6B2

2. PN. JUNAIDAH MOHD SALLEH  DG 44      K.M/B.M               01.09.94               6A2

Organisasi Unit Bahasa Melayu SMK. B. Baru Salak Tinggi 2010

Pengetua/Penasihat
Tn. Hj. Muskamal bin Mohd Jonan

Penolong Kanan Tingkatan 6/P.Penasihat
Pn. Rohani bt. Othman

Ketua Unit
En. Mohd. Khir Kassim

Ahli Jawatankuasa
Pn. Junaidah Mohd Salleh