Saturday, 26 February 2011

Keputusan STPM 2010

Jumlah Calon - 36 orang

Peratus lulus (sekurang-kurangnya lulus 1 mata pelajaran) - 31 orang (86.11%)

Lulus 4 Prinsipal - 20 orang (55.55%)

CGPA 3.0 ke atas - 8 orang
CGPA 2.5 - 2.9 - 8 orang
CGPA 2.0 - 2.4 - 10 orang

Jumlah 2.0 ke atas - 26 orang

Kurang daripada 2.0 - 10 orang

No comments:

Post a Comment