STPM

Analisis Keputusan Mata Pelajaran Bahasa Malaysia STPM 2011

Jumlah Pelajar = 27 orang

Prinsipal
Kertas 1
Kertas 2
Keseluruhan
A
12 (44.4%)
7 (25.9%)
7 (25.9%)
A-
5 (18.5%)
1 (3.7%)
4 (14.8%)
B+
1 (3.7%)
3 (11.1%)
1 (3.7%)
B
3 (11.1%)
2 (7.4%)
3 (11.1%)
B-
0 (0.0%)
4 (14.8%)
3 (11.1%)
C+
3 (11.1%)
0 (0.0%)
4 (14.8%)
C
1 (3.7%)
3 (11.1%)
2 (7.4%)
Jumlah/Peratus Mendapat Prinsipal
25 (92.6%)
20 (74.1%)
24 (88.9%)
C-
1 (3.7%)
7 (25.9%)
2 (7.4%)
D+
0 (0.0%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)
D
0 (0.0%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)
Jumlah Lulus Sebahagian
1 (3.7%)
7 (25.9%)
2 (7.4%)
F
1 (3.7%)
7 (25.9%)
1 (3.7%)

Jumlah Pelajar
27
27
27
Gred Purata  =  2.95

Analisis Keputusan Mata Pelajaran Bahasa Malaysia STPM 2010


Jumlah Pelajar = 33 orang

Prinsipal
Kertas 
1
Kertas 
2
Keseluruhan
A

(9.1%)

(6.1%)
2 (6.1%)
A-

(24.2%)

(9.1%)
3 (9.1%)
B+

(9.1%)

(12.1%)
  4 (12.1%)
B

(21.2%)

(3.0%)
3 (9.1%)
B-

(6.1%)

(9.1%)
5 (15.1%)
C+

(9.1%)

(9.1%)
5 (15.1%)
C

(6.1%)

(18.2%)
3 (9.1%)
Jumlah/
Peratus 
Mendapat 
Prinsipal
28
22
25 (75.8%)
C-

(9.1%)

(6.1%)
2 (6.1%)
D+
-

(6.1%)
3 (9.1%)
D

(6.1%)

(12.1%)
2 (6.1%)
Jumlah 
Lulus 
Sebahagian

(15.2%)

(24.2%)
7 (21.2%)
F
-

(9.1%)
1 (3.0%)

Jumlah 
Pelajar
33
33
33

Gred Purata  =  2.47
LAPORAN ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN STPM
BAHASA MELAYU 2009Post-Mortem BM STPM 2009- terkini